Training Centres

L.Y.Desai Memorial Sparsh Multispeciality Hospital

Dr.Prabha.D.Desai - Karnataka

9880828084

lydmsparshhospital.gadag@gmail.com

Inspiria Laparoscopy & IVF Research Centre Pvt. Ltd.

Dr. Niteen Ghorpade - Shirdi

7719830002

niteenghorpade9@gmail.com

Tulip hospital

Dr Anupama Sethi Arora - Haryana

9355584919

anupama.ivf@gmail.com

Endoworld Hospital

Dr Pandit Palaskar - Aurangabad

9372235934, 0240-2618500

dr@endoworldhospital.com

BLK Max superspeciality Hospital

Dr Dinesh Kansal - Pusa Road New Delhi

9810884822

drdineshkansal@gmail.com

Endoworld Hospital

Dr Pandit Palaskar - Aurangabad

9372235934, 0240-2618500

dr@endoworldhospital.com

Belly & Love Women's care

Dr Sejal Naik - Surat

9909913031

dr_sejalnaik@yahoo.co.in

Nalini Speciality Hospital

Dr Vivek Salunke

9820135478, 022-35106800

drviveksalunke@gmail.com

Niles Centre

Dr. Prakash Trivedi - Mumbai

9820052631

dr.ptrivedi@gmail.com

Vasundhara IVF Centre

Dr. Sanjay Makwana - Jodhpur

09829026402

drmakwana.jodhpur@gmail.com

Ruby Hall Clinic

Dr. Sunita Tandulwadkar - Pune

7769839759

sunitart@hotmail.com

Jeewanmala Hospital

Dr. Malvika Sabharwal - Delhi

9810116293

jmh.cme@gmail.com

Manchanda's Endoscopic Centre

Dr. Rahul Manchanda - Delhi

9810017651

drrahulmanchanda@rediffmail.com

ILS Hospital

Dr. Aruna Tantia - Kolkata

9830400445

arunatantia@gmail.com

Vardann Multispeciality Hospital

Dr. Nitin Hareshkumar Shah - Mumbai

9324909565

nitinshsh.ns@gmail.com

Lilavati Hospital

Dr. Hrishikesh Pai, Dr. Nandita Palshetkar, Dr. Rishma Pai - Mumbai

9820057722 • 9820032315 • 9821016005

hrishikeshdpai@gmail.com, nanditapalshetkar@gmail.com, rishmapai@gmail.com

Joseph Nursing Home

Dr. A. Kurien Joseph & Dr. Rekha Kurian - Chennai

0291- 2613981 • 09829026402 •

drrekhakurian@gmail.com